ارز دونرخی

نحوه صحیح برخورد با ارز دونرخی طبق نظر کارشناسان بانک جهانی چیه؟

بانک جهانی

ارز دونرخی

تک نرخی کردن ارز

حذف تدریجی

حذف ارز دونرخی

بدهی خارجی

قاچاق معکوس

حذف ضربتی

"ارز دو نرخی" در واقع ساده‌ترین راهکار پرداخت یارانه برای کالاهای وارداتی است. که باعث می‌شود قیمت کالاهایی که از مواد اولیه وارداتی استفاده می‌کنند، برای همه افراد جامعه پایین بیاید. و هر کسی که "مصرف بیشتری" داشته باشد، از "یارانه بیشتری" برخوردار گردد.

اما کارشناسان بانک جهانی در گزارش خود با تکیه بر تجربه کشورهای مختلف تاکید می‌کنند، که راهکار ارز دونرخی روش مناسبی برای پرداخت یارانه برای کالاهای مصرفی وارداتی نبوده و باعث "ایجاد انحراف در اقتصاد" می‌شود و فرصت‌هایی را برای "رفتارهای رانت‌جویانه" کسانی که به نرخ‌های ترجیحی دسترسی دارند، فراهم می‌کند.

نحوه صحیح برخورد با این پدیده طبق توصیه کارشناسان بانک جهانی چیه؟

سایر عکس‌نوشته‌های پلاسما را اینجا ببینید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!