فرهنگ مردم ژاپن و کره

سرگذشت مردم کره و ژاپن، از "تنبلی افراطی" تا "مرگ بر اثر کار زیاد"!
چطور فرهنگ مردم ژاپن و کره اینقدر تغییر کرد!؟

اینستاگرام پلاسما را دنبال کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید