کمبود نیروی انسانی

سرنوشت واردات صنایع پیشرفته بدون وجود نیروی انسانی کارآمد چه خواهد شد؟

تجربه کشور خودمون در این زمینه چطور بوده؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید