رای اجباری

بر اساس اعلام مقامات رسمی: مشارکت در انتخابات، اجباری است!

یعنی رأی دادن اینقدر اهمیت داره؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید