بیخانمانی کانادا

چطور ممکنه در اقتصادی رو به رشد، کلی انسان بی‌خانمان باشند!

اقتصاد کانادا

بیخانمانی در کانادا

مسکن کانادا

بیخانمانی

بی خانمانی کانادا

بی خانمانی در کانادا

اقتصاد کانادا

آمار اقتصادی در کانادا

عکس نوشت پلاسما

بی‌خانمانی یک نگرانی اجتماعی گسترده در کانادا و بسیاری از کشورهای توسعه یافته دیگر است. بیش از 235000 نفر در کانادا در هر سال بی‌خانمان بودن را تجربه می‌کنند و 25000 تا 35000 نفر ممکن است در هر شب بی‌خانمانی را تجربه کنند. علی‌رغم اینکه تنها 5٪ از جمعیت کانادا بومی هستند، اما از هر 4 بی‌خانمان 1 نفر آنها بومی است. در واقع، مردم بومی 8 برابر بیشتر در معرض بی‌خانمانی هستند. این امر به ویژه در مناطق شهری مانند تورنتو و مترو ونکوور وجود دارد. در این عکس‌نوشت مطالب بیشتری از معضل مسکن در اقتصاد کانادا می‌خوانید!

سایر عکس‌نوشته‌های پلاسما را اینجا ببینید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!