اقتصاد روسیه

روسیه امروزی بعد از فروپاشی شوروی چطور تونست خودش رو از گرداب فقر و فساد بیرون بیاره؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید